1. امکان اختصاص هر کالا به کد گروه خاص تغییر آن در هر زمان
 2. امکان کنترل باز و بسته شدن کشوی پول و پیغام روی نمایشگر مشتری و امکان کنترل نرم افزار صفحه کلید قابل برنامه ریزی
 3. امکان ارتباط با سیستم EFT/POS بانکی و دریافت یا ارسال اطلاعات فاکتور و تعریف کارتهای اعتباری سیستم بانکی کشور
 4. افزودن امکان کار با Barcode Reader ، Magnetic Reader و Smart Card Reader به منظور استفاده از کارتهای اعتباری و کارتهای تخفیف
 5. امکان صدور فاکتور از طریق استفاده از بارکدخوان ، صفحه کلید و یا انتخاب کد
 6. کالا از بین کالاهای معرفی شده در سیستم به همراه نمایش موجودی کالای در حال فروش
 7. امکان جستجوی سریع کلیه فاکتورهای قبلی از طریق تاریخ و یا شماره فاکتور
 8. امکان صدور فاکتور نقدی و غیر نقدی و امکان گزارش گیری از فاکتورهای غیر نقدی پرداخت نشده
 9. امکان صدور اعلامیه قیمت برای یک و یا گروهی از کالاها
 10. مبتنی بر بارکد بود Barcod Base
 11. قابلیت تعریف کدینگ محصولات بصورت شناور متناسب با نیاز مشتری
 12. امکان ثبت اطلاعات انبار گردانی
 13. امکان گروه بندی کالا بنابر نیاز مشتری ( مشتری می تواند گروههای خود را معرفی نموده و بر اساس آن گزارشات بسیار مفید جهت ارائه به مدیریت تهیه نماید )
 14. استخراج گزارش فروش کالا به تفکیک بازه های زمانی
 15. امان تعویض کالا به صورت هوشمند و محاسبه اتوماتیک مابه التفاوت دریافتی یا پرداختی با توجه به تاریخ رویداد
 16. امکان قرار گرفتن صندوق های متعدد در هر مرکز فروش
 17. کنترل تفکیکی و متمرکز صندوقها از طریق دسترسی های سرپرست
 18. امکان کنترل خروجیهای صندوق به تفکیک بانک ، فرمهای تنخواه ، برداشتهای مدیریت و ...
 19. استخراج گزارشات کنترلی صندوق
 20. استخراج فروش واقعی روزانه ( به تفکیک فروش ناخالص ، تخفیف مبلغ تعویضی و ... )
 21. استخراج گزارش کم فروش ترین و پر فروش ترین کالاها به تفکیک پارامترهای مختلف
 22. کنترل ارسال و دریافت کالا به تفکیک تامین کنندگان و گیرندگان
 23. کنترل ارسال و دریافت امانی کالاها و مباحث حسابداری مربوطه
 24. استخراج گزارش تفکیکی موجودیهای کالا
 25. استخراج گزارش کاردکس کالاها
 26. صرفه جویی در هزینه ها
 27. ردیابی جریان های تدارکاتی و عملیاتی
 28. نگهداری سوابق جهت تنظیم برنامه ها ، تصمیم گیری ها ، تامین مالی و بودجه بندی
 29. نگهداری سوابق میزان فروش کالاها و خدمات
 30. ارائه خدمات سریع و آسان به مشتریان از طریق خروج گردش پول از نقدینگی و افزایش سرعت تراکنشها
 31. اشراف کامل نقدینگی صندوق به تفکیک اقلام مختلف
 32. دارای ساختار مبتنی بر pc و سیستم باز برای قابلیتهای موبایل
 33. انتخابهای متعدد برای صفحه نمایش ، پرینتر و صفحه کلید برای برآوردن نیازهای خاص